Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Nivells

Els nivells presentats a continuació s'han establert a partir de tres grups diferenciats de pòl·lens i dos tipus d'espores de fongs.

  • Arbres i arbusts molt pol·linitzadors.
  • Arbres i arbusts poc pol·linitzadors i herbes molt pol·linitzadores.
  • Herbes no gaire pol·linitzadores i molt al·lergèniques.
  • Alternària
  • Cladosporium
  Tipus Espècie 1 2 3 4 5
PÒL·LENS Arbres i arbusts molt pol·linitzadors Betula sp.
Carpinus sp.
Corylus sp.
Cupressus sp.
Fagus sp.
Fraxinus sp.
Morus sp.
Pinus sp.
Platanus sp.
Populus sp.
Quercus sp.
Ulmus sp.
0 - 1 2-20 21-50 51-100 >100
Arbres i arbusts poc pol·linitzadors i herbes molt pol·linitzadores Alnus sp.
Artemisia sp.
Castanea sp.
Olea sp.
POACEAE (Gramínies)
Plantago sp.
Rumex sp.
Salix sp.
Tilia sp.
0 1-5 6-20 21-30 >30
Herbes no gaire pol·linitzadores molt al·lergèniques Ambrosia sp.
Chenopodiaceae / Amaranthceae
Parietaria sp.
0 1-4 5-8 9-12 >12
ESPORES FONGS Alternaria 0 1-10 11-30 31-50 >50
Cladosporium 0 1-200 201-500 501-1000 >1000

* Concentracions mitjanes setmanals (grans/m3)

Cada tàxon té atribuït un nivell que va del l'1 al 5 segons les concentracions mitjanes setmanals mesurades a l'aire d'Andorra.

A causa de les característiques pròpies del país, aquests nivells que es consideren en la fase inicial dels mesuraments de pol·len a Andorra es podran ajustar segons els resultats que es vagin obtenint en l'historial de dades.