Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Calendari pol·línic

L'estacionalitat d'aquest "pol·luent" es recull en uns gràfics anomenats calendaris pol·línics, on queda resumida la dinàmica anual dels principals tipus de pòl·lens d'una certa àrea geogràfica ordenats en funció del període de pol·linització. Aquest esquema que representa els diferents tipus de pol·len amb capacitat de produir al·lèrgies i el seu nivell de presència en l'aire al llarg de l'any permet als ciutadans conèixer el risc de patir una determinada al·lèrgia.

Calendari pol·línic