Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Prediccions i alertes pol·líniques

A part de conèixer els nivells pol·línics de l'atmosfera, també és necessari determinar el grau de qualitat de l'aire a causa de la possible presència simultània d'un o més pòl·lens amb capacitat al·lergògena.

Els pòl·lens que poden donar símptomes d'al·lèrgia són els que provenen d'arbres i altres plantes que pol·linitzen a través de l'aire, en contraposició als que ho fan a través dels insectes.

Les persones al·lèrgiques que respiren el pol·len transportat per l'aire presenten determinats quadres (rinitis, conjuntivitis, asma...) que són més intensos com més gran és la concentració a l'ambient del pol·len al qual presenten al·lèrgia.

Per tal de poder disposar d'un sistema de prediccions i alertes pol·líniques a partir dels mesuraments fets a Andorra, el Govern va signar l'any 2011 un acord sobre la vigilància aerobiològica amb la Xarxa Nacional de Vigilància Aerobiològica de França (RNSA) i el Laboratori d'Anàlisis Palinològiques de la Universitat Autonòma de Barcelona responsable del projecte Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC).

Xarxes aerobiològiques de França i de Catalunya

Xarxa Nacional de Vigilància Aerobiològica de França: http://www.pollens.fr/accueil.php

Xarxa Aerobiològica de Catalunya: http://lap.uab.cat/aerobiologia/ca/

Predicció

França: http://www.pollens.fr/les-bulletins/bulletin-allergo-pollinique.php

Catalunya: http://lap.uab.cat/aerobiologia/ca/forecast/catalunya

Sol·licitud servei d'alertes pol·líniques

Subscripció al butlletí de la XAC: http://lap.uab.cat/aerobiologia/ca/subscribe#newsletter

Per a qualsevol informació relativa a la simptomatologia, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de les al·lèrgies, consulteu el vostre metge.