Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Sobre el pol·len

Freixe (Fraxinus sp).

Freixe (Fraxinus sp).

Foto cedida per Jordina Belmonte, Xarxa Aerobiològica de Catalunya

Es defineix com a pol·len el polsim produït per les plantes amb flor (espermatòfites) constituït per cèl·lules esporals de formes esferoïdals. Els nivells de pol·len presents en el medi ambient determinen la qualitat de l'aire que respirem atès que hi ha un percentatge significatiu de la població que és sensible o al·lèrgica a aquestes partícules d'origen natural. Perquè un pol·len provoqui al·lèrgia, ha de contenir substàncies (proteïnes o glicoproteïnes) que, quan són reconegudes pel sistema immune, poden fer que desenvolupi una resposta immunològica.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el nombre de persones al·lèrgiques en els països industrialitzats se situa entre un 10% i un 25% de la població. La contaminació ambiental potencia el desenvolupament de malalties al·lèrgiques.

No tots els pòl·lens provoquen al·lèrgies i els que ho fan tenen diferents potencials al·lergògens:

Taula de potencials al·lergògens dels pòl·lens mesurats

Tàxon Potencial al·lergogen
Català Científic
Xiprè Cupressus sp. 5
Bedoll Betula sp. 5
Gramínies Gramínies (POACEAE) 5
Ambrosia Ambrosia sp. 5
Vern Alnus sp. 4
Freixe Fraxinus sp. 4
Alzina i roure Quercus SP. 4
Parietària Parietaria sp. 4
Artemísia Artemisia sp. 4
Avellaner Corylus sp. 3
Carpí Carpinus sp. 3
Salze Salix sp. 3
Olivera Olea sp. 3
Plàtan d'ombra Platanus sp. 3
Til·ler Tilia sp. 3
Plantatge Plantago sp. 3
Blet Chenopodium sp. 3
Pollancre-xop Populus sp. 2
Morera Morus sp. 2
Castanyer Castanea sp. 2
Faig Fagus sp. 2
Agrelles Rumex sp. 2
Om Ulmus sp. 1
Pi Pinus sp. 0

Potencial al·lergogen: 0 = nul 5 = molt fort