Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Xarxa pol·línica

La xarxa de vigilància de qualitat de l'aire del Departament de Medi Ambient i el Laboratori Central de Salut Pública (LCSP) del Ministeri de Salut i Benestar mesuren els nivells de pol·len i espores de fongs per mitjà d'un captador situat a la vall central.

Nivells enregistrats a Andorra durant la setmana 11/05/2020 - 17/05/2020

Pol·len

Català Científic L'índex
Agrelles Rumex sp. 1
Alzina i roure Quercus sp. 4
Ambrosia Ambrosia sp. 1
Artemísia Artemisia sp. 1
Avellaner Corylus sp. 1
Bedoll Betula sp. 2
Blet Chenopodium sp. 1
Carpí Carpinus sp. 1
Castanyer Castanea sp. 1
Faig Fagus sp. 1
Freixe Fraxinus sp. 1
Gramínies Gramineae sp. 3
Morera Morus sp. 1
Olivera Olea sp. 1
Om Ulmus sp. 1
Parietària Parietaria sp. 2
Pi Pinus sp. 5
Plantatge Plantago sp. 2
Plàtan d'ombra Platanus sp. 1
Pollancre-xop Populus sp. 1
Salze Salix sp. 2
Til·ler Tilia sp. 1
Vern Alnus sp. 1
Xiprer Cupressus sp. 2

Espores de fongs

Català Científic L'índex
Alternaria Alternaria 2
Cladosporium Cladosporium 2

L'obtenció dels diferents nivells dels pòl·lens i espores de fongs queda explicada a l'apartat Nivells.

Si voleu rebre les alertes pol·líniques d'Andorra a partir de la Xarxa Nacional de Vigilància Aerobiològica de França (RNSA):

Per correu electrònic: http://www.pollens.fr/cat/butlleti-alerta

Per widget: http://www.pollens.fr/docs/vigilance.html