Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

L'ozó troposfèric

El Departament de Medi Ambient s'encarrega de gestionar un conjunt d'estacions que mesuren els nivells de qualitat de l'aire del país. A la primavera i a l'estiu, quan les condicions meteorològiques afavoreixen la formació d'ozó troposfèric, la Unitat de Medi Atmosfèric del Departament de Medi Ambient intensifica la vigilància de la concentració d'ozó troposfèric.

La xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire d'Andorra mesura i envia les dades de la contaminació atmosfèrica per l'ozó a l'Agència Europea del Medi Ambient (EEA). L'ozó és un contaminant de caràcter transfronterer i té incidència en un territori més gran.

L'ozó és un contaminant de caràcter transfronterer i té incidència en un territori més enllà d'on l'emissió de contaminants primaris s'ha produït. Cliqueu aquí per veure els nivells d'ozó als països del voltant d'Andorra.

L'ozó troposfèric és un contaminant secundari d'origen fotoquímic. No s'emet directament per cap focus emissor sinó que es forma a partir de reaccions químiques quan coexisteixen els òxids de nitrogen (NOx), els compostos orgànics volàtils (COV) i una radiació solar intensa en un període de temps prou llarg.

Part de l'ozó de la troposfera és d'origen natural, però la major part és produït per l'ésser humà, especialment per les emissions d'òxids de nitrogen (NOx) en els processos de combustió i dels compostos orgànics volàtils (COV) en les pintures, els vernissos, la gasolina.

Emissions + COV + NOx + Radiació solar O3
(naturals, trànsit, indústries)   Contaminant
primaris
  Contaminant
secundari