Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Contaminants

Per a més informació escolliu un contaminant:

Contaminants orgànics persistents (COP)

Els contaminants orgànics persistents (COP) són molècules complexes que, contràriament als altres contaminants atmosfèrics, no es defineixen a partir de la seva naturalesa química sinó a partir de 4 propietats: toxicitat, bioacumulació, persistència en el medi ambient i transport a llarga distància. Les dioxines i furans formen part dels contaminants orgànics persistents. .