Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Contaminants

Per a més informació escolliu un contaminant:

Ozó (O3)

En l'estratosfera (entre 10 i 60 km d'alçada), l'ozó (O3) constitueix un filtre natural que protegeix la vida terrestre de l'acció nefasta dels raigs ultraviolats "durs". El "forat de la capa d'ozó" és una desaparició parcial d'aquest filtre, relacionada amb l'efecte "destructor d'ozó" de certs contaminants emesos en la troposfera i que migren a poc a poc en l'estratosfera.

A la troposfera (entre 0 i 10 km d'alada), els nivells d'O3 haurien de ser naturalment febles. L'ozó que hi trobem és un contaminant dit "secundari". Generalment prové de la transformació química en l'atmosfera d'alguns contaminants dits "primaris" (en particular els NO, NO2 i els COV) sota l'efecte dels raigs solars. Els mecanismes són complexos i les concentracions d'O3 es donen a l'estiu, a la perifèria de les zones on es troben aquests contaminants, després poden recórrer grans distàncies.

L'O3 té un efecte nefast sobre la vegetació (per exemple sobre el rendiment dels cultius) i sobre alguns materials (cautxú...). També contribueix a l'efecte hivernacle.

L'O3 és un gas agressiu que penetra fàcilment fins a les vies respiratòries més fines. Provoca tos, alteracions pulmonars i irritacions oculars.