Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Contaminants

Per a més informació escolliu un contaminant:

Partícules en suspensió

Les partícules en suspensió lligades a l'activitat humana provenen majoritàriament de la combustió de matèries fòssils, del transport amb automòbil (gasos d'escapament, desgasts...) i d'activitats industrials molt diverses (siderúrgia, incineració, extracció d'àrids, cimenteres...).

La seva mida i composició són molt variables. Sovint estan associades a altres contaminants com els diòxids de sofre, els HAP (Hidrocarburs aromàtics policíclics). Les PM10 representen la categoria de partícules que tenen un diàmetre inferior a 10 micròmetres.

Segons la seva mida (granulometria), les partícules penetren més o menys en profunditat en l'arbre pulmonar. Les partícules més fines, en concentracions relativament baixes, poden irritar les vies respiratòries inferiors i alterar el conjunt de la funció respiratòria.