Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Contaminants

Per a més informació escolliu un contaminant:

Òxids de nitrogen (NOx)

La combinació del nitrogen i de l'oxigen de l'aire permet la creació de compostos amb fórmules químiques diverses anomenades, òxids de nitrogen (NOx). El monòxid de nitrogen (NO) i el diòxid de nitrogen (NO2) són emesos durant els fenòmens de combustió.

El NO2 és un gas irritant per als bronquis.