Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Contaminants

Per a més informació escolliu un contaminant:

Diòxid de sofre (SO2)

El diòxid de sofre (SO2) resulta de la combustió de matèries fòssils com el carbó i el petroli. Les principals fonts són les centrals tèrmiques, les grans instal·lacions de combustió industrials i les unitats de calefacció individuals i col·lectives. La part del transport (dièsel) està disminuint amb la supressió progressiva del contingut de sofre en els carburants.

El (SO2) és una substància irritant de les mucoses, de la pell i de les vies respiratòries superiors (tos, molèsties respiratòries). Com per tots els contaminants, el tabaquisme amplifica els seus efectes.