Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Normativa

La Llei sobre la contaminació atmosfèrica i els sorollsAquest enllaç s'obre en una nova finestra aprovada pel Consell General el 30 de desembre del 1985 estableix la competència del Govern sobre el mesurament de la contaminació atmosfèrica.

El departament de medi ambient gestiona un conjunt d'estacions, fixes i mòbils, que formen una xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire que mesura els nivells d'immissió per vetllar per la qualitat de l'aire.

D'acord amb les directives europees sobre la vigilància de la qualitat de l'aire, el Reglament de control de la contaminació atmosfèricaAquest enllaç s'obre en una nova finestra del 4 de març de 2009 defineix els contaminants que s'han de tenir en compte, els valors límits d'immissió i els llindars d'alerta a la població.

El Govern d'Andorra va aprovar, el 6 de desembre de 2006 una estratègia de vigilància, comunicació i protecció del medi atmosfèric per tal de definir les línies directrius en l'àmbit del medi atmosfèric d'Andorra durant el període 2006 – 2010.

En base als resultats i als coneixements obtinguts amb el primer període de l'estratègia es desenvolupa l'estratègia 2012-2016 sobre la base dels mateixos tres programes principals: la vigilància, la protecció i la comunicació. L'estratègia del Medi Atmosfèric 2012 – 2016Aquest enllaç s'obre en una nova finestra aprovada pel Govern d'Andorra el 15 de febrer de 2012 permetrà coordinar i racionalitzar les actuacions i les estratègies relatives a l'aire, al soroll i al canvi climàtic.