Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Mapes

A partir dels mesuraments de les estacions de vigilància de la qualitat de l'aire i de dades complementries relacionades com el trànsit, els paràmetres meteorològics i/o la configuració del trànsit, el Departament de Medi Ambient utilitza models de càlcul per representar els nivells de qualitat de l'aire per a cada nucli urbà.

Cliqueu aquí per visualitzar i descarregar els diferents mapes disponibles.

En aquesta pàgina es poden visualitzar i descarregar els mapes per zones, per anys i per contaminant definits per:

  • Mapes d'implantació: són els mapes que representen la situació de les estacions de vigilància de la qualitat de l'aire (xarxa manual i xarxa automàtica).
  • Mapes d'immissió: són els mapes que recullen els resultats dels mesuraments dels nivells de qualitat de l'aire.
  • Mapes d'interpolació: són els mapes fets a partir de mesuraments que determinen els nivells de la qualitat de l'aire en zones on no es mesura directament.
  • Mapes de modelització: són els mapes fets a partir de dades (trànsit, configuració urbana, etc.) que determinen els nivells de la qualitat de l'aire en zones edificades.