Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Llegenda dels nivells de qualitat de l'aire
Icona rodona verda;: excel·lent - banda 1 1 - Excel·lent
Icona rodona groga: bona - banda 2 2 - Bona
Icona rodona taronja: regular - banda 3 3 - Regular
» Explicació de l'IQA
Icona rodona vermella: deficient - banda 4 4 - Deficient
Icona rodona vermella fosca: dolenta - banda 5 5 - Dolenta
Icona no hi ha dades No hi ha dades
Icona Desconnectada Desconnectada

Fixa

Cargant...

Últimes dades:  actualitzat 13/08/2020 10h

Paràmetre Índex Banda Concentració Període
NO2 1 EXCEL·LENT 30 µg/m3 Mitjana horària
SO2 1 EXCEL·LENT 1 µg/m3 Mitjana horària
CO 1 EXCEL·LENT 0.3 mg/m3 Mitjanes 8-horàries
O3 1 EXCEL·LENT 29 µg/m3 Mitjana horària
PM10 2 BONA 21 µg/m3  Mitjanes 24-horàries
PM2.5 2 BONA 13 µg/m3  Mitjanes 24-horàries
T 19.1 °C Mitjana horària

Nota: Aquesta és una estació fixa. Els valors estan basats en dades provisionals. Totes les estacions mesuren la qualitat de l'aire en continu. Les dades de les estacions fixes i de les estacions mòbils s'actualitzen cada hora.

Temes d'interès