Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Llegenda dels nivells de qualitat de l'aire
Icona rodona verda;: excel·lent - banda 1 1 - Excel·lent
Icona rodona groga: bona - banda 2 2 - Bona
Icona rodona taronja: regular - banda 3 3 - Regular
» Explicació de l'IQA
Icona rodona vermella: deficient - banda 4 4 - Deficient
Icona rodona vermella fosca: dolenta - banda 5 5 - Dolenta
Icona no hi ha dades No hi ha dades
Icona Desconnectada Desconnectada

Fixa

Cargant...

Últimes dades:  no disponible

Paràmetre Índex Banda Concentració Període
NO2 No hi ha dades
SO2 No hi ha dades
CO No hi ha dades
O3 No hi ha dades
PM10 No hi ha dades
PM2.5 No hi ha dades
T No hi ha dades

Nota: Aquesta és una estació fixa. Els valors estan basats en dades provisionals. Totes les estacions mesuren la qualitat de l'aire en continu. Les dades de les estacions fixes i de les estacions mòbils s'actualitzen cada hora.

Temes d'interès