Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Els camps electromagnètics

Els camps i les radiacions electromagnètiques són fenòmens físics que han existit sempre i que poden provenir de la natura o ser creats artificialment.

Com exemples de camps provocats per la naturalesa, trobaríem el camp magnètic que crea la pròpia rotació de la Terra, els camps elèctrics que creen els llamps, o la radiació del Sol.

Entre els camps produïts artificialment, els que creen les línies elèctriques, els que ens permeten difondre la ràdio FM o la TV, els de la telefonia mòbil, petits camps que creen certa maquinaria industrial, o els camps que s'utilitzen en hospitals per radiografies amb raigs X.

Així doncs, els aparells de telecomunicacions creen camps artificialment i intencionadament per transportar a una certa distància, la informació que volem transmetre. En aquest cas, cal fer ressaltar que hom també els anomena camps electromagnètics  de radiofreqüència.

Per vetllar que els nivells de camp electromagnètic (CEM) al Principat són inferiors als màxims recomanats per la recomanació europea vigent (basada, alhora amb l'ICNIRP), Andorra disposa d'una xarxa d'equips de monitoratge repartida per tot el territori: la xarxa SMCEM (Sistema de Monitoratge de Camps Electromagnètics). Consulta les últimes dades del SMCEM

Aquests equips de monitoratge mesuren el CEM de les bandes de freqüència de 100 kHz a 8 GHz i, per tant, tenen en compte els principals (sinó tots) serveis de telecomunicacions que es poden trobar a Andorra. Convé destacar que, en aquests rangs de freqüència, la principal component de camp electromagnètic que predomina és la de camp elèctric. És per això que els equips d'aquesta xarxa mesuren, principalment, els camps elèctrics.