Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Dades

La base de dades conté mesuraments de les estacions de la qualitat de l'aire gestionades per la Unitat de Medi Atmosfèric del Departament de Medi Ambient del Govern d'Andorra. Cliqueu aquí per descarregar dades.

Dades de mesurament

La xarxa automàtica de vigilància de la qualitat de l'aire (XVQA) mesura en continu les concentracions dels contaminants legislats. Els resultats dels mesuraments dels diferents contaminants s'emmagatzemen individualment per cada estació. Per veure informació més detallada de les estacions actuals, cliqueu en el mapa de la pàgina d'inici. Per veure dades en temps quasi real cliqueu aquí.

Veure la localització de les estacions mòbils.

Formes de descàrrega

Hi ha tres formes per descarregar dades segons la mida de la vostra petició. Les peticions petites poden ser mostrades a la pantalla usant HTML, les peticions de mida mitjana les podeu rebre per correu electrònic en format CSV (Valors Separats per Comes), i les peticions grans es deixaran penjades en un lloc ftp, també en format CSV perqu ho pugueu recollir. Les dades al lloc ftp s'esborraran al cap de 7 dies si no s'han descarregat.

El format CSV hauria de facilitar la càrrega de l'arxiu en un full de càlcul una vegada guardada al vostre ordinador. Si el programa no reconeix el format actual, necessitareu convertir-lo.