Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »

Índex de qualitat de l'aire

L'índex diari de qualitat de l'aire correspon al valor de concentració més desfavorable mesurat en alguna de les estacions fixes durant la jornada.

L'IGQA és representatiu d'una àrea geogràfica significativa però no reflecteix els nivells de qualitat de l'aire del conjunt del país. L'actualització de l'índex global de qualitat de l'aire s'efectua cada hora.

Seleccioneu en el calendari de la dreta la dada que vulgueu consultar.


Cargant...

La qualitat de l'aire a Andorra del dia 29/11/2021 és*:

BONA - índex 2

Estació
Ozó
(O3)
Diòxid
de nitrogen
(NO2)
Diòxid
de sofre
(SO2)
Monòxid
de carboni
(CO)
Partícules
< 10µm
(PM10)
Qualitat
de l'aire
Estacional ozó Envaliran/mn/mn/mn/mn/m 
FixaBONABONAEXCEL·LENTEXCEL·LENTn/mBONA 
Fixa ozóBONAn/mn/mn/mn/mBONA 
Fixa pol·lenn/mn/mn/mn/mn/m 
Mòbil 1n/mEXCEL·LENTEXCEL·LENTEXCEL·LENTn/mEXCEL·LENT 
Mòbil 2n/mn/mn/mn/mn/m 
Mòbil 3n/mREGULARn/mn/mn/mREGULAR 

Llegenda

  • n/m: No mesurat
  • -: No hi ha dades

*Nota: L'índex global de qualitat de l'aire, basat en dades provisionals pendents de revisió o validades, es calcula diàriament i correspon al nivell d'immissió més desfavorable de les estacions fixes, i pot ser que no sigui representatiu del conjunt del país.

A partir de l'any 2009 i a diferència dels anys anteriors, les dades validades de PM10 es corregeixen amb un factor obtingut a partir de mesures gravimètriques de l'any considerat. En el cas de l'any en curs, les dades de PM10 es presenten com a dades provisionals, i s'empra el factor corresponent a l'any civil precedent, fins que es validen amb el factor de l'any corresponent.

Nivells de l'índex de qualitat de l'aire:

Índex 1 2 3 4 5
Qualitat de l'aire Excel·lent Bona Regular Deficient Dolenta